Məlumat

www.kungut.az

İstirahət mərkəzinə aid xüsusiyyətlər
Ünvan

Şəki, Baş Küngüt kəndi